BÁNH TÉT NHÂN ĐẬU THỊT

40,000

  • Giá 40k/đòn
  • Đòn khoảng 400g
  • Đặt trước 3 ngày
  • Dùng ngay hoặc bảo quản tối đa 7 ngày
  • Đơn vị tính theo đòn hoặc kg

           ♥ ĐẶT NGAY