BÁNH ÍCH

  4,000

  • Giá 4000/1cái
  • Đặt hàng ít nhất 10 cái
  • Đặt trước 3 ngày
  • Dùng ngay hoặc bảo quản tối đa 7 ngày
  • Đơn vị tính theo cái

  ♥ ĐẶT NGAY