BÁNH TÉT NHÂN KHOAI LANG

35,000

  • Giá 40k/đòn 1 màu, 2 màu 45k, 3 màu 50k
  • Đòn khoảng 900g
  • Đặt trước 3 ngày
  • Dùng ngay hoặc bảo quản tối đa 7 ngày
  • Đơn vị tính theo đòn hoặc kg
  • Thêm Trứng muối vào thêm 10k/đòn

           ♥ ĐẶT NGAY